Purch.cs_data = Purch.cs_data ||{}; Purch.cs_data["gclid"] = null; var raasOffers = Object.assign(raasOffers||{}, {"889349756348":{"product_name":"Asus - ROG Zephyrus 15.6\" Laptop - Intel Core i7 - 16GB Memory - NVIDIA GeForce GTX 1080 - 512GB Solid State Drive - Metallic Copper","price":"$2,699","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335379901"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjE1Zmxhb3RmbjMwfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPRGc1TXpRNU56VTJNelE0SWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlhWlhCb2VYSjFjeTFHZFd4c0xVaEVMVlZzZEhKaExYQnZjblJoWW14bExVZGhiV2x1WnkxTVlYQjBiM0JjTDJSd1hDOUNNRGN4V0VSWVRGQkhJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSWlWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpUOTBZV2M5SlZSQlJ5VW1ZWE5qYzNWaWRHRm5QU1ZUU1ZSRkpTVjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSlNaVGRXSnpZM0pwY0hScGIyNUpaRDBsUVUxYVFWQkpKU1pzYVc1clEyOWtaVDE0YlRJbVkyRnRjRDB5TURJMUptTnlaV0YwYVhabFBURTJOVGsxTXlKZExDSndjbWxqWlNJNklpUXlMRFk1T1NJc0ltRm1abWxzYVdGMFpWOXBaQ0k2SW1GdFlYcHZiaTFrWldaaGRXeDBJaXdpZG1GeWFXRmliR1Z6SWpwN0lsTkpWRVVpT2lKTVFWQk5JaXdpVkVGSElqb2liR0Z3ZEc5d0xXMWhaMkY2YVc1bExUSXdJaXdpUVUxYVFWQkpJam9pUVV0SlFVcE1XVXRRVWt4WVZWTkdORWRFU1ZFaUxDSlFVazlFVlVOVVgwTkJUVkJCU1VkT1gwbEVJam9pYkdGd2RHOXdiV0ZuTFdOdmJTMXlkV3hsTFdSbFptRjFiSFFpTENKMGNtRnVjMkZqZEdsdmJrbGtJam9pTVRVeE5qY3lNek0xTXpjNU9UQXhJbjBzSW0xbGNtTm9ZVzUwSWpvaVFXMWhlbTl1SW4wPXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg5MzQ5NzU2MzQ4LTE1MTY3MjMzNTM3OTkwMXxwcm9kdWN0SWQ6Ojg4OTM0OTc1NjM0OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiw2OTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzc5OTAxfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxYWM2cmxqdWlhY3xlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg5MzQ5NzU2MzQ4LTE1MTY3MjMzNTM3OTkwMXxwcm9kdWN0SWQ6Ojg4OTM0OTc1NjM0OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiw2OTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzc5OTAxfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"190198373557":{"product_name":"Apple - MacBook Pro? - 15\" Display - Intel Core i7 - 16 GB Memory - 256GB Flash Storage (Latest Model) - Space Gray","price":"$2,199","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335383008"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjZ0NGdyc2dhcXZhfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNVGt3TVRrNE16Y3pOVFUzSWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlCY0hCc1pTMU5ZV05DYjI5ckxWSmxkR2x1WVMxTlVGUlNNa3hNTFZabGNuTnBiMjVjTDJSd1hDOUNNRGN5VFVnelZqSlNJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSWlWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpUOTBZV2M5SlZSQlJ5VW1ZWE5qYzNWaWRHRm5QU1ZUU1ZSRkpTVjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSlNaVGRXSnpZM0pwY0hScGIyNUpaRDBsUVUxYVFWQkpKU1pzYVc1clEyOWtaVDE0YlRJbVkyRnRjRDB5TURJMUptTnlaV0YwYVhabFBURTJOVGsxTXlKZExDSndjbWxqWlNJNklpUXlMREU1T1NJc0ltRm1abWxzYVdGMFpWOXBaQ0k2SW1GdFlYcHZiaTFrWldaaGRXeDBJaXdpZG1GeWFXRmliR1Z6SWpwN0lsTkpWRVVpT2lKTVFWQk5JaXdpVkVGSElqb2liR0Z3ZEc5d0xXMWhaMkY2YVc1bExUSXdJaXdpUVUxYVFWQkpJam9pUVV0SlFVcE1XVXRRVWt4WVZWTkdORWRFU1ZFaUxDSlFVazlFVlVOVVgwTkJUVkJCU1VkT1gwbEVJam9pYkdGd2RHOXdiV0ZuTFdOdmJTMXlkV3hsTFdSbFptRjFiSFFpTENKMGNtRnVjMkZqZEdsdmJrbGtJam9pTVRVeE5qY3lNek0xTXpnek1EQTRJbjBzSW0xbGNtTm9ZVzUwSWpvaVFXMWhlbTl1SW4wPXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4MzczNTU3LTE1MTY3MjMzNTM4MzAwOHxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODM3MzU1N3xtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiwxOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzgzMDA4fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjp1NnY3MnQ5OXRmfGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjoxOTAxOTgzNzM1NTctMTUxNjcyMzM1MzgzMDA4fHByb2R1Y3RJZDo6MTkwMTk4MzczNTU3fG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQyLDE5OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzODMwMDh8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"400000000169474":{"product_name":"Latitude 5289 12 Inch 2-in-1 Convertible Business Laptop","price":"$949","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","DELLBIZTAG":"137333","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335327599"},"merchant":"Dell Business","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjhibzNycnI4b2h2fHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lOREF3TURBd01EQXdNVFk1TkRjMElpd2liM1YwWW05MWJtUmZkWEpzSWpvaWFIUjBjRHBjTDF3dmQzZDNMbVJsYkd3dVkyOXRYQzlsYmkxMWMxd3ZkMjl5YTF3dmMyaHZjRnd2WkdWc2JDMXNZWEIwYjNCekxXRnVaQzF1YjNSbFltOXZhM05jTDJ4aGRHbDBkV1JsTFRVeU9Ea3RNaTFwYmkweFhDOXpjR1JjTDJ4aGRHbDBkV1JsTFRFeUxUVXlPRGt0TWkxcGJpMHhMV3hoY0hSdmNEOTJhV1YzUFdOdmJtWnBaM1Z5WVhScGIyNXpJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSW1oMGRIQTZYQzljTDJGa1ptRnliUzV0WldScFlYQnNaWGd1WTI5dFhDOWhaRnd2WTJ0Y0x5VkVSVXhNUWtsYVZFRkhKVDlOVUZKRlBTVlVRVkpIUlZSZlZWSk1PbFZTVENVaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtPVFE1SWl3aVlXWm1hV3hwWVhSbFgybGtJam9pWkdWc2JDMWlkWE5wYm1WemN5MTFjeTFzWVhCMGIzQnRZV2NpTENKMllYSnBZV0pzWlhNaU9uc2lVMGxVUlNJNklreEJVRTBpTENKVVFVY2lPaUpzWVhCMGIzQXRiV0ZuWVhwcGJtVXRNakFpTENKRVJVeE1Ra2xhVkVGSElqb2lNVE0zTXpNeklpd2lRVTFhUVZCSklqb2lRVXRKUVVwTVdVdFFVa3hZVlZOR05FZEVTVkVpTENKUVVrOUVWVU5VWDBOQlRWQkJTVWRPWDBsRUlqb2liR0Z3ZEc5d2JXRm5MV052YlMxeWRXeGxMV1JsWm1GMWJIUWlMQ0owY21GdWMyRmpkR2x2Ymtsa0lqb2lNVFV4TmpjeU16TTFNekkzTlRrNUluMHNJbTFsY21Ob1lXNTBJam9pUkdWc2JDQkNkWE5wYm1WemN5Sjl8ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6OjQwMDAwMDAwMDE2OTQ3NC0xNTE2NzIzMzUzMjc1OTl8cHJvZHVjdElkOjo0MDAwMDAwMDAxNjk0NzR8bWVyY2hhbnQ6OkRlbGwgQnVzaW5lc3N8cHJpY2U6OiQ5NDl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzI3NTk5fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo1dmFyOGZsOHM3ZXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6NDAwMDAwMDAwMTY5NDc0LTE1MTY3MjMzNTMyNzU5OXxwcm9kdWN0SWQ6OjQwMDAwMDAwMDE2OTQ3NHxtZXJjaGFudDo6RGVsbCBCdXNpbmVzc3xwcmljZTo6JDk0OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzMjc1OTl8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"889349539156":{"product_name":"Asus - ROG G701VI 17.3\" Laptop - Intel Core i7 - 64GB Memory - NVIDIA GeForce GTX 1080 - 1.024TB Solid State Drive - Gray, Silver, Metal","price":"$3,016.82","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335325320"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjVlbXVwZWNsaW1yfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPRGc1TXpRNU5UTTVNVFUySWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlITnpBeFZra3RXRUkzT0VzdFIyRnRhVzVuTFdrM0xUWTRNakJJU3kweWVEVXhNa2RDTFZkcGJtUnZkM05jTDJSd1hDOUNNREZNV1RoQ05rcERJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSWlWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpUOTBZV2M5SlZSQlJ5VW1ZWE5qYzNWaWRHRm5QU1ZUU1ZSRkpTVjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSlNaVGRXSnpZM0pwY0hScGIyNUpaRDBsUVUxYVFWQkpKU1pzYVc1clEyOWtaVDE0YlRJbVkyRnRjRDB5TURJMUptTnlaV0YwYVhabFBURTJOVGsxTXlKZExDSndjbWxqWlNJNklpUXpMREF4Tmk0NE1pSXNJbUZtWm1sc2FXRjBaVjlwWkNJNkltRnRZWHB2Ymkxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRtRnlhV0ZpYkdWeklqcDdJbE5KVkVVaU9pSk1RVkJOSWl3aVZFRkhJam9pYkdGd2RHOXdMVzFoWjJGNmFXNWxMVEl3SWl3aVFVMWFRVkJKSWpvaVFVdEpRVXBNV1V0UVVreFlWVk5HTkVkRVNWRWlMQ0pRVWs5RVZVTlVYME5CVFZCQlNVZE9YMGxFSWpvaWJHRndkRzl3YldGbkxXTnZiUzF5ZFd4bExXUmxabUYxYkhRaUxDSjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSWpvaU1UVXhOamN5TXpNMU16STFNekl3SW4wc0ltMWxjbU5vWVc1MElqb2lRVzFoZW05dUluMD18ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6Ojg4OTM0OTUzOTE1Ni0xNTE2NzIzMzUzMjUzMjB8cHJvZHVjdElkOjo4ODkzNDk1MzkxNTZ8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDMsMDE2LjgyfHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMyNTMyMHxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo1aG5rODkzdGE0YXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg5MzQ5NTM5MTU2LTE1MTY3MjMzNTMyNTMyMHxwcm9kdWN0SWQ6Ojg4OTM0OTUzOTE1NnxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMywwMTYuODJ8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzI1MzIwfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"824142148426":{"product_name":"MSI GS63VR Stealth Pro-002 15.6\" 120Hz 3ms Display Ultra Thin and Light Gaming Laptop i7-7700HQ GTX 1070 8G MAX Q 32GB 512GB SSD + 1TB Win 10 Pro RGB Keyboard VR Ready","price":"$2,399","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335391383"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjE3OTBiZ2RvNThyfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPREkwTVRReU1UUTROREkySWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlOVTBrdFIxTTJNMVpTTFZOMFpXRnNkR2d0YVRjdE56Y3dNRWhSTFV0bGVXSnZZWEprWEM5a2NGd3ZRakEzTWtzNE5WbzNUaUlzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lJbFZFRlNSMFZVWDFWU1RDVS9kR0ZuUFNWVVFVY2xKbUZ6WTNOMVluUmhaejBsVTBsVVJTVWxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbVUzVmljMk55YVhCMGFXOXVTV1E5SlVGTldrRlFTU1VtYkdsdWEwTnZaR1U5ZUcweUptTmhiWEE5TWpBeU5TWmpjbVZoZEdsMlpUMHhOalU1TlRNaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtNaXd6T1RraUxDSmhabVpwYkdsaGRHVmZhV1FpT2lKaGJXRjZiMjR0WkdWbVlYVnNkQ0lzSW5aaGNtbGhZbXhsY3lJNmV5SlRTVlJGSWpvaVRFRlFUU0lzSWxSQlJ5STZJbXhoY0hSdmNDMXRZV2RoZW1sdVpTMHlNQ0lzSWtGTldrRlFTU0k2SWtGTFNVRktURmxMVUZKTVdGVlRSalJIUkVsUklpd2lVRkpQUkZWRFZGOURRVTFRUVVsSFRsOUpSQ0k2SW14aGNIUnZjRzFoWnkxamIyMHRjblZzWlMxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRISmhibk5oWTNScGIyNUpaQ0k2SWpFMU1UWTNNak16TlRNNU1UTTRNeUo5TENKdFpYSmphR0Z1ZENJNklrRnRZWHB2YmlKOXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODI0MTQyMTQ4NDI2LTE1MTY3MjMzNTM5MTM4M3xwcm9kdWN0SWQ6OjgyNDE0MjE0ODQyNnxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiwzOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzkxMzgzfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjp0M3ZtZGFpbTZofGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4MjQxNDIxNDg0MjYtMTUxNjcyMzM1MzkxMzgzfHByb2R1Y3RJZDo6ODI0MTQyMTQ4NDI2fG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQyLDM5OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzOTEzODN8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"814855024025":{"product_name":"Razer - Blade Pro 17.3\" 4K Ultra HD Touch-Screen Laptop - Intel Core i7 - 32GB Memory - NVIDIA GeForce GTX 1080 - 512GB SSD - Black","price":"$3,999.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335346718"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFhYzNsZTc5aDhjfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPREUwT0RVMU1ESTBNREkxSWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlTWVhwbGNpMUNiR0ZrWlMxUWNtOHRSMkZ0YVc1bkxVeGhjSFJ2Y0Z3dlpIQmNMMEl3TVU1RE1EY3hWVllpTENKdFlXTnliMTkwWlcxd2JHRjBaWE1pT2xzaUpWUkJVa2RGVkY5VlVrd2xQM1JoWnowbFZFRkhKU1poYzJOemRXSjBZV2M5SlZOSlZFVWxKWFJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRbEpsTjFZbk5qY21sd2RHbHZia2xrUFNWQlRWcEJVRWtsSm14cGJtdERiMlJsUFhodE1pWmpZVzF3UFRJd01qVW1ZM0psWVhScGRtVTlNVFkxT1RVeklsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRE1zT1RrNUxqazVJaXdpWVdabWFXeHBZWFJsWDJsa0lqb2lZVzFoZW05dUxXUmxabUYxYkhRaUxDSjJZWEpwWVdKc1pYTWlPbnNpVTBsVVJTSTZJa3hCVUUwaUxDSlVRVWNpT2lKc1lYQjBiM0F0YldGbllYcHBibVV0TWpBaUxDSkJUVnBCVUVraU9pSkJTMGxCU2t4WlMxQlNURmhWVTBZMFIwUkpVU0lzSWxCU1QwUlZRMVJmUTBGTlVFRkpSMDVmU1VRaU9pSnNZWEIwYjNCdFlXY3RZMjl0TFhKMWJHVXRaR1ZtWVhWc2RDSXNJblJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRaU9pSXhOVEUyTnpJek16VXpORFkzTVRnaWZTd2liV1Z5WTJoaGJuUWlPaUpCYldGNmIyNGlmUT09fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4MTQ4NTUwMjQwMjUtMTUxNjcyMzM1MzQ2NzE4fHByb2R1Y3RJZDo6ODE0ODU1MDI0MDI1fG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQzLDk5OS45OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNDY3MTh8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo4NXVudmFuamsxanxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODE0ODU1MDI0MDI1LTE1MTY3MjMzNTM0NjcxOHxwcm9kdWN0SWQ6OjgxNDg1NTAyNDAyNXxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMyw5OTkuOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzQ2NzE4fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"4046901645021":{"product_name":"Porsche Design BOOK ONE 13.3\" QHD+ IPS 2-in-1 Touchscreen Notebook Computer, Intel Core i7-7500U 2.7GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Pro","price":"$2,249","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335317333"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjR1ajB2M2VwN3FyfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lOREEwTmprd01UWTBOVEF5TVNJc0ltOTFkR0p2ZFc1a1gzVnliQ0k2SW1oMGRIQnpPbHd2WEM5M2QzY3VZVzFoZW05dUxtTnZiVnd2VUc5eWMyTm9aUzFFWlhOcFoyNHRRazlQU3kxUFRrVXRWRzkxWTJoelkzSmxaVzVjTDJSd1hDOUNNRGN5VGpGU05FWTNJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSWlWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpUOTBZV2M5SlZSQlJ5VW1ZWE5qYzNWaWRHRm5QU1ZUU1ZSRkpTVjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSlNaVGRXSnpZM0pwY0hScGIyNUpaRDBsUVUxYVFWQkpKU1pzYVc1clEyOWtaVDE0YlRJbVkyRnRjRDB5TURJMUptTnlaV0YwYVhabFBURTJOVGsxTXlKZExDSndjbWxqWlNJNklpUXlMREkwT1NJc0ltRm1abWxzYVdGMFpWOXBaQ0k2SW1GdFlYcHZiaTFrWldaaGRXeDBJaXdpZG1GeWFXRmliR1Z6SWpwN0lsTkpWRVVpT2lKTVFWQk5JaXdpVkVGSElqb2liR0Z3ZEc5d0xXMWhaMkY2YVc1bExUSXdJaXdpUVUxYVFWQkpJam9pUVV0SlFVcE1XVXRRVWt4WVZWTkdORWRFU1ZFaUxDSlFVazlFVlVOVVgwTkJUVkJCU1VkT1gwbEVJam9pYkdGd2RHOXdiV0ZuTFdOdmJTMXlkV3hsTFdSbFptRjFiSFFpTENKMGNtRnVjMkZqZEdsdmJrbGtJam9pTVRVeE5qY3lNek0xTXpFM016TXpJbjBzSW0xbGNtTm9ZVzUwSWpvaVFXMWhlbTl1SW4wPXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6NDA0NjkwMTY0NTAyMS0xNTE2NzIzMzUzMTczMzN8cHJvZHVjdElkOjo0MDQ2OTAxNjQ1MDIxfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQyLDI0OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzMTczMzN8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo4aTFybmh2NjMzbXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6NDA0NjkwMTY0NTAyMS0xNTE2NzIzMzUzMTczMzN8cHJvZHVjdElkOjo0MDQ2OTAxNjQ1MDIxfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQyLDI0OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzMTczMzN8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"3157016066095368":{"product_name":"The Razer Blade (GeForce GTX 1060) 14\" HD Gaming Laptop (7th Gen Intel Core i7, 16GB RAM, 256GB SSD) - VR Ready","price":"$2,029.73","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335369178"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjVxbGRkNWw2aWZifHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNekUxTnpBeE5qQTJOakE1TlRNMk9DSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOTNkM2N1WVcxaGVtOXVMbU52YlZ3dlVtRjZaWEl0UW14aFpHVXRSMlZHYjNKalpTMUhZVzFwYm1jdFRHRndkRzl3WEM5a2NGd3ZRakEzTTFSVVFqZE9VeUlzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lJbFZFRlNSMFZVWDFWU1RDVS9kR0ZuUFNWVVFVY2xKbUZ6WTNOMVluUmhaejBsVTBsVVJTVWxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbVUzVmljMk55YVhCMGFXOXVTV1E5SlVGTldrRlFTU1VtYkdsdWEwTnZaR1U5ZUcweUptTmhiWEE5TWpBeU5TWmpjbVZoZEdsMlpUMHhOalU1TlRNaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtNaXd3TWprdU56TWlMQ0poWm1acGJHbGhkR1ZmYVdRaU9pSmhiV0Y2YjI0dFpHVm1ZWFZzZENJc0luWmhjbWxoWW14bGN5STZleUpUU1ZSRklqb2lURUZRVFNJc0lsUkJSeUk2SW14aGNIUnZjQzF0WVdkaGVtbHVaUzB5TUNJc0lrRk5Xa0ZRU1NJNklrRkxTVUZLVEZsTFVGSk1XRlZUUmpSSFJFbFJJaXdpVUZKUFJGVkRWRjlEUVUxUVFVbEhUbDlKUkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMWtaV1poZFd4MElpd2lkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNJNklqRTFNVFkzTWpNek5UTTJPVEUzT0NKOUxDSnRaWEpqYUdGdWRDSTZJa0Z0WVhwdmJpSjl8ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6OjMxNTcwMTYwNjYwOTUzNjgtMTUxNjcyMzM1MzY5MTc4fHByb2R1Y3RJZDo6MzE1NzAxNjA2NjA5NTM2OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiwwMjkuNzN8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzY5MTc4fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo0OTc0bDN1bDAzfGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2MDk1MzY4LTE1MTY3MjMzNTM2OTE3OHxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjYwOTUzNjh8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDIsMDI5LjczfHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTM2OTE3OHxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"3157016066568618":{"product_name":"Latitude 5285 2-in-1 Convertible Business Laptop","price":"$899","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","DELLBIZTAG":"137333","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335392188"},"merchant":"Dell Business","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFvZjB1MmRxdjlyfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNekUxTnpBeE5qQTJOalUyT0RZeE9DSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEE2WEM5Y0wzZDNkeTVrWld4c0xtTnZiVnd2Wlc0dGRYTmNMM2R2Y210Y0wzTm9iM0JjTDJSbGJHd3RiR0Z3ZEc5d2N5MWhibVF0Ym05MFpXSnZiMnR6WEM5c1lYUnBkSFZrWlMwMU1qZzFMVEl0YVc0dE1Wd3ZjM0JrWEM5c1lYUnBkSFZrWlMweE1pMDFNamcxTFRJdGFXNHRNUzFzWVhCMGIzQS9kbWxsZHoxamIyNW1hV2QxY21GMGFXOXVjeUlzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lKb2RIUndPbHd2WEM5aFpHWmhjbTB1YldWa2FXRndiR1Y0TG1OdmJWd3ZZV1JjTDJOclhDOGxSRVZNVEVKSldsUkJSeVUvVFZCU1JUMGxWRUZTUjBWVVgxVlNURHBWVWt3bElsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRGc1T1NJc0ltRm1abWxzYVdGMFpWOXBaQ0k2SW1SbGJHd3RZblZ6YVc1bGMzTXRkWE10YkdGd2RHOXdiV0ZuSWl3aWRtRnlhV0ZpYkdWeklqcDdJbE5KVkVVaU9pSk1RVkJOSWl3aVZFRkhJam9pYkdGd2RHOXdMVzFoWjJGNmFXNWxMVEl3SWl3aVJFVk1URUpKV2xSQlJ5STZJakV6TnpNek15SXNJa0ZOV2tGUVNTSTZJa0ZMU1VGS1RGbExVRkpNV0ZWVFJqUkhSRWxSSWl3aVVGSlBSRlZEVkY5RFFVMVFRVWxIVGw5SlJDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzFrWldaaGRXeDBJaXdpZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDSTZJakUxTVRZM01qTXpOVE01TWpFNE9DSjlMQ0p0WlhKamFHRnVkQ0k2SWtSbGJHd2dRblZ6YVc1bGMzTWlmUT09fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NTY4NjE4LTE1MTY3MjMzNTM5MjE4OHxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY1Njg2MTh8bWVyY2hhbnQ6OkRlbGwgQnVzaW5lc3N8cHJpY2U6OiQ4OTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzkyMTg4fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjozaGpkamdyZmpjfGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NTY4NjE4LTE1MTY3MjMzNTM5MjE4OHxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY1Njg2MTh8bWVyY2hhbnQ6OkRlbGwgQnVzaW5lc3N8cHJpY2U6OiQ4OTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzkyMTg4fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"824142138922":{"product_name":"GP72VR LEOPARD PRO-281 I7-7700HQ 16G 1TB 17.3IN GTX1060","price":"$1,379.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335399151"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFiYzZtNzMyZWk4fHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPREkwTVRReU1UTTRPVEl5SWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlOVTBrdFIxQTNNbFpTTFV4bGIzQmhjbVF0VUdWeVptOXliV0Z1WTJVdGFUY3ROemN3TUVoUlhDOWtjRnd2UWpBeFRqQldPVkJHVWlJc0ltMWhZM0p2WDNSbGJYQnNZWFJsY3lJNld5SWxWRUZTUjBWVVgxVlNUQ1UvZEdGblBTVlVRVWNsSm1GelkzTjFZblJoWnowbFUwbFVSU1VsZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDVW1VM1ZpYzJOeWFYQjBhVzl1U1dROUpVRk5Xa0ZRU1NVbWJHbHVhME52WkdVOWVHMHlKbU5oYlhBOU1qQXlOU1pqY21WaGRHbDJaVDB4TmpVNU5UTWlYU3dpY0hKcFkyVWlPaUlrTVN3ek56a3VPVGtpTENKaFptWnBiR2xoZEdWZmFXUWlPaUpoYldGNmIyNHRaR1ZtWVhWc2RDSXNJblpoY21saFlteGxjeUk2ZXlKVFNWUkZJam9pVEVGUVRTSXNJbFJCUnlJNklteGhjSFJ2Y0MxdFlXZGhlbWx1WlMweU1DSXNJa0ZOV2tGUVNTSTZJa0ZMU1VGS1RGbExVRkpNV0ZWVFJqUkhSRWxSSWl3aVVGSlBSRlZEVkY5RFFVMVFRVWxIVGw5SlJDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzFrWldaaGRXeDBJaXdpZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDSTZJakUxTVRZM01qTXpOVE01T1RFMU1TSjlMQ0p0WlhKamFHRnVkQ0k2SWtGdFlYcHZiaUo5fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4MjQxNDIxMzg5MjItMTUxNjcyMzM1Mzk5MTUxfHByb2R1Y3RJZDo6ODI0MTQyMTM4OTIyfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQxLDM3OS45OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzOTkxNTF8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjozZTA0cHJ2dTk3fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4MjQxNDIxMzg5MjItMTUxNjcyMzM1Mzk5MTUxfHByb2R1Y3RJZDo6ODI0MTQyMTM4OTIyfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQxLDM3OS45OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzOTkxNTF8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"3157016066245558":{"product_name":"New Precision 3520","price":"$999","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335318783"},"merchant":"Dell","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OnR1N2g5aG80Z2p8cmFhc29mZmVyOjpleUpqWVcxd1lXbG5ibDlwWkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMHhORGcwTURVek1qVXhNalk1TFRReE16Y2lMQ0p3Y205a2RXTjBYMmxrSWpvaU16RTFOekF4TmpBMk5qSTBOVFUxT0NJc0ltOTFkR0p2ZFc1a1gzVnliQ0k2SW1oMGRIQTZYQzljTDNkM2R5NWtaV3hzTG1OdmJWd3ZkWE5jTDJKMWMybHVaWE56WEM5d1hDOXdjbVZqYVhOcGIyNHRNVFV0TXpVeU1DMXNZWEIwYjNCY0wzQmtQMjlqUFhoamRHOXdNelV5TUdoM2RYTWlMQ0p0WVdOeWIxOTBaVzF3YkdGMFpYTWlPbHNpYUhSMGNEcGNMMXd2WVdSbVlYSnRMbTFsWkdsaGNHeGxlQzVqYjIxY0wyRmtYQzlqYTF3dkpWUkJSeVUvVFZCU1JUMGxWRUZTUjBWVVgxVlNUQ1VpWFN3aWNISnBZMlVpT2lJa09UazVJaXdpWVdabWFXeHBZWFJsWDJsa0lqb2laR1ZzYkMxamIyNXpkVzFsY2kxMWN5MXNZWEIwYjNCdFlXY3RZMjl0SWl3aWRtRnlhV0ZpYkdWeklqcDdJbE5KVkVVaU9pSk1RVkJOSWl3aVZFRkhJam9pYkdGd2RHOXdMVzFoWjJGNmFXNWxMVEl3SWl3aVFVMWFRVkJKSWpvaVFVdEpRVXBNV1V0UVVreFlWVk5HTkVkRVNWRWlMQ0pRVWs5RVZVTlVYME5CVFZCQlNVZE9YMGxFSWpvaWJHRndkRzl3YldGbkxXTnZiUzF5ZFd4bExXUmxabUYxYkhRaUxDSjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSWpvaU1UVXhOamN5TXpNMU16RTROemd6SW4wc0ltMWxjbU5vWVc1MElqb2lSR1ZzYkNKOXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MzE1NzAxNjA2NjI0NTU1OC0xNTE2NzIzMzUzMTg3ODN8cHJvZHVjdElkOjozMTU3MDE2MDY2MjQ1NTU4fG1lcmNoYW50OjpEZWxsfHByaWNlOjokOTk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMxODc4M3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoyZ2Fxc250Y3Fycnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MzE1NzAxNjA2NjI0NTU1OC0xNTE2NzIzMzUzMTg3ODN8cHJvZHVjdElkOjozMTU3MDE2MDY2MjQ1NTU4fG1lcmNoYW50OjpEZWxsfHByaWNlOjokOTk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMxODc4M3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"EKVJVNI":{"product_name":"Inspiron 15 Inch 7573 Thin Bezel 2-in-1 Laptop","price":"$849.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335331377"},"merchant":"Dell","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjhkNXBqZW02ZTNyfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lSVXRXU2xaT1NTSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEE2WEM5Y0wzZDNkeTVrWld4c0xtTnZiVnd2Wlc0dGRYTmNMM05vYjNCY0wyUmxiR3d0YkdGd2RHOXdjMXd2Ym1WM0xXbHVjM0JwY205dUxURTFMVGN3TURBdE1pMXBiaTB4WEM5emNHUmNMMmx1YzNCcGNtOXVMVEUxTFRjMU56TXRNaTFwYmkweExXeGhjSFJ2Y0NJc0ltMWhZM0p2WDNSbGJYQnNZWFJsY3lJNld5Sm9kSFJ3T2x3dlhDOWhaR1poY20wdWJXVmthV0Z3YkdWNExtTnZiVnd2WVdSY0wyTnJYQzhsVkVGSEpUOU5VRkpGUFNWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpTSmRMQ0p3Y21salpTSTZJaVE0TkRrdU9Ua2lMQ0poWm1acGJHbGhkR1ZmYVdRaU9pSmtaV3hzTFdOdmJuTjFiV1Z5TFhWekxXeGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjBpTENKMllYSnBZV0pzWlhNaU9uc2lVMGxVUlNJNklreEJVRTBpTENKVVFVY2lPaUpzWVhCMGIzQXRiV0ZuWVhwcGJtVXRNakFpTENKQlRWcEJVRWtpT2lKQlMwbEJTa3haUzFCU1RGaFZVMFkwUjBSSlVTSXNJbEJTVDBSVlExUmZRMEZOVUVGSlIwNWZTVVFpT2lKc1lYQjBiM0J0WVdjdFkyOXRMWEoxYkdVdFpHVm1ZWFZzZENJc0luUnlZVzV6WVdOMGFXOXVTV1FpT2lJeE5URTJOekl6TXpVek16RXpOemNpZlN3aWJXVnlZMmhoYm5RaU9pSkVaV3hzSW4wPXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6RUtWSlZOSS0xNTE2NzIzMzUzMzEzNzd8cHJvZHVjdElkOjpFS1ZKVk5JfG1lcmNoYW50OjpEZWxsfHByaWNlOjokODQ5Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMzMTM3N3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxNm1lNzc5NDFtZnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6RUtWSlZOSS0xNTE2NzIzMzUzMzEzNzd8cHJvZHVjdElkOjpFS1ZKVk5JfG1lcmNoYW50OjpEZWxsfHByaWNlOjokODQ5Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMzMTM3N3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"DUZRFWH":{"product_name":"MSI GT83VR TITAN SLI-212 18.4\" Hardcore Gaming Laptop Core i7-7920HQ GTX 1080 SLI 64GB 1TB NVMe SSD + 1TB Mech KB VR Ready","price":"$4,999","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335354739"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFhZjRjdGRldWNnfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lSRlZhVWtaWFNDSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOTNkM2N1WVcxaGVtOXVMbU52YlZ3dlRWTkpMVWRVT0ROV1VpMVVTVlJCVGkxVFRFa3RNakV5TFdrM0xUYzVNakJJVVZ3dlpIQmNMMEl3TVU0eFYxSlZPRFVpTENKdFlXTnliMTkwWlcxd2JHRjBaWE1pT2xzaUpWUkJVa2RGVkY5VlVrd2xQM1JoWnowbFZFRkhKU1poYzJOemRXSjBZV2M5SlZOSlZFVWxKWFJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRbEpsTjFZbk5qY21sd2RHbHZia2xrUFNWQlRWcEJVRWtsSm14cGJtdERiMlJsUFhodE1pWmpZVzF3UFRJd01qVW1ZM0psWVhScGRtVTlNVFkxT1RVeklsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRFFzT1RrNUlpd2lZV1ptYVd4cFlYUmxYMmxrSWpvaVlXMWhlbTl1TFdSbFptRjFiSFFpTENKMllYSnBZV0pzWlhNaU9uc2lVMGxVUlNJNklreEJVRTBpTENKVVFVY2lPaUpzWVhCMGIzQXRiV0ZuWVhwcGJtVXRNakFpTENKQlRWcEJVRWtpT2lKQlMwbEJTa3haUzFCU1RGaFZVMFkwUjBSSlVTSXNJbEJTVDBSVlExUmZRMEZOVUVGSlIwNWZTVVFpT2lKc1lYQjBiM0J0WVdjdFkyOXRMWEoxYkdVdFpHVm1ZWFZzZENJc0luUnlZVzV6WVdOMGFXOXVTV1FpT2lJeE5URTJOekl6TXpVek5UUTNNemtpZlN3aWJXVnlZMmhoYm5RaU9pSkJiV0Y2YjI0aWZRPT18ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6OkRVWlJGV0gtMTUxNjcyMzM1MzU0NzM5fHByb2R1Y3RJZDo6RFVaUkZXSHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokNCw5OTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzU0NzM5fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjozY3RzdDNqNDI2anxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6RFVaUkZXSC0xNTE2NzIzMzUzNTQ3Mzl8cHJvZHVjdElkOjpEVVpSRldIfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQ0LDk5OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNTQ3Mzl8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"889349674734":{"product_name":"Asus 14\" Notebook w\/ Intel i7-7500U, 16GB RAM & 512GB SSD - Blue","price":"$1,599","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335377356"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjE5YWdyb3N0N2ljfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPRGc1TXpRNU5qYzBOek0wSWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlWV0RRNU1GVkJMVmhUTnpRdFFrd3RNVFF0U1c1amFDMWFaVzVpYjI5ckxVNXZkR1ZpYjI5ckxVWnBibWRsY25CeWFXNTBYQzlrY0Z3dlFqQTNNVmxhVFZZMFVTSXNJbTFoWTNKdlgzUmxiWEJzWVhSbGN5STZXeUlsVkVGU1IwVlVYMVZTVENVL2RHRm5QU1ZVUVVjbEptRnpZM04xWW5SaFp6MGxVMGxVUlNVbGRISmhibk5oWTNScGIyNUpaQ1VtVTNWaWMyTnlhWEIwYVc5dVNXUTlKVUZOV2tGUVNTVW1iR2x1YTBOdlpHVTllRzB5Sm1OaGJYQTlNakF5TlNaamNtVmhkR2wyWlQweE5qVTVOVE1pWFN3aWNISnBZMlVpT2lJa01TdzFPVGtpTENKaFptWnBiR2xoZEdWZmFXUWlPaUpoYldGNmIyNHRaR1ZtWVhWc2RDSXNJblpoY21saFlteGxjeUk2ZXlKVFNWUkZJam9pVEVGUVRTSXNJbFJCUnlJNklteGhjSFJ2Y0MxdFlXZGhlbWx1WlMweU1DSXNJa0ZOV2tGUVNTSTZJa0ZMU1VGS1RGbExVRkpNV0ZWVFJqUkhSRWxSSWl3aVVGSlBSRlZEVkY5RFFVMVFRVWxIVGw5SlJDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzFrWldaaGRXeDBJaXdpZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDSTZJakUxTVRZM01qTXpOVE0zTnpNMU5pSjlMQ0p0WlhKamFHRnVkQ0k2SWtGdFlYcHZiaUo5fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4ODkzNDk2NzQ3MzQtMTUxNjcyMzM1Mzc3MzU2fHByb2R1Y3RJZDo6ODg5MzQ5Njc0NzM0fG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQxLDU5OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNzczNTZ8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjptZGhlYXUzczI3fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjo4ODkzNDk2NzQ3MzQtMTUxNjcyMzM1Mzc3MzU2fHByb2R1Y3RJZDo6ODg5MzQ5Njc0NzM0fG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQxLDU5OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNzczNTZ8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"400000000897882":{"product_name":"Microsoft Surface Book 2 - 13.5\" - Intel Core i5 7th Gen - 8 GB RAM - 256 GB iGPU - Windows 10 Pro Creators Update","price":"$1,419","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335397220"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjVvMXBpNnFrcm5ufHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lOREF3TURBd01EQXdPRGszT0RneUlpd2liM1YwWW05MWJtUmZkWEpzSWpvaWFIUjBjSE02WEM5Y0wzZDNkeTVoYldGNmIyNHVZMjl0WEM5TmFXTnliM052Wm5RdFUzVnlabUZqWlMxQ2IyOXJMVWx1ZEdWc0xUSTFOa2RDWEM5a2NGd3ZRakEzTmtveE9EUk1UU0lzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lJbFZFRlNSMFZVWDFWU1RDVS9kR0ZuUFNWVVFVY2xKbUZ6WTNOMVluUmhaejBsVTBsVVJTVWxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbVUzVmljMk55YVhCMGFXOXVTV1E5SlVGTldrRlFTU1VtYkdsdWEwTnZaR1U5ZUcweUptTmhiWEE5TWpBeU5TWmpjbVZoZEdsMlpUMHhOalU1TlRNaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtNU3cwTVRraUxDSmhabVpwYkdsaGRHVmZhV1FpT2lKaGJXRjZiMjR0WkdWbVlYVnNkQ0lzSW5aaGNtbGhZbXhsY3lJNmV5SlRTVlJGSWpvaVRFRlFUU0lzSWxSQlJ5STZJbXhoY0hSdmNDMXRZV2RoZW1sdVpTMHlNQ0lzSWtGTldrRlFTU0k2SWtGTFNVRktURmxMVUZKTVdGVlRSalJIUkVsUklpd2lVRkpQUkZWRFZGOURRVTFRUVVsSFRsOUpSQ0k2SW14aGNIUnZjRzFoWnkxamIyMHRjblZzWlMxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRISmhibk5oWTNScGIyNUpaQ0k2SWpFMU1UWTNNak16TlRNNU56SXlNQ0o5TENKdFpYSmphR0Z1ZENJNklrRnRZWHB2YmlKOXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6NDAwMDAwMDAwODk3ODgyLTE1MTY3MjMzNTM5NzIyMHxwcm9kdWN0SWQ6OjQwMDAwMDAwMDg5Nzg4MnxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSw0MTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzk3MjIwfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo4bmU0M3M1Y2NnMnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6NDAwMDAwMDAwODk3ODgyLTE1MTY3MjMzNTM5NzIyMHxwcm9kdWN0SWQ6OjQwMDAwMDAwMDg5Nzg4MnxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSw0MTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzk3MjIwfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"889661174158":{"product_name":"Toshiba PRT12U-00R002 Portege X20w-d1252 - Intel - Core I5 - 7200u - 2.5 Ghz - Lpddr3 - Ram: 8 Gb - 25","price":"$799.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335352904"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjhqMmR2b2kyMnQyfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPRGc1TmpZeE1UYzBNVFU0SWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlVYjNOb2FXSmhMVkJTVkRFeVZTMHdNRkl3TURJdFVHOXlkR1ZuWlMxWU1qQjNMV1F4TWpVeUxVeHdaR1J5TTF3dlpIQmNMMEl3TVU0MVZrdFdRakVpTENKdFlXTnliMTkwWlcxd2JHRjBaWE1pT2xzaUpWUkJVa2RGVkY5VlVrd2xQM1JoWnowbFZFRkhKU1poYzJOemRXSjBZV2M5SlZOSlZFVWxKWFJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRbEpsTjFZbk5qY21sd2RHbHZia2xrUFNWQlRWcEJVRWtsSm14cGJtdERiMlJsUFhodE1pWmpZVzF3UFRJd01qVW1ZM0psWVhScGRtVTlNVFkxT1RVeklsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRGM1T1M0NU9TSXNJbUZtWm1sc2FXRjBaVjlwWkNJNkltRnRZWHB2Ymkxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRtRnlhV0ZpYkdWeklqcDdJbE5KVkVVaU9pSk1RVkJOSWl3aVZFRkhJam9pYkdGd2RHOXdMVzFoWjJGNmFXNWxMVEl3SWl3aVFVMWFRVkJKSWpvaVFVdEpRVXBNV1V0UVVreFlWVk5HTkVkRVNWRWlMQ0pRVWs5RVZVTlVYME5CVFZCQlNVZE9YMGxFSWpvaWJHRndkRzl3YldGbkxXTnZiUzF5ZFd4bExXUmxabUYxYkhRaUxDSjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSWpvaU1UVXhOamN5TXpNMU16VXlPVEEwSW4wc0ltMWxjbU5vWVc1MElqb2lRVzFoZW05dUluMD18ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6Ojg4OTY2MTE3NDE1OC0xNTE2NzIzMzUzNTI5MDR8cHJvZHVjdElkOjo4ODk2NjExNzQxNTh8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDc5OS45OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNTI5MDR8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo1a2EzN3M3N2IyNnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg5NjYxMTc0MTU4LTE1MTY3MjMzNTM1MjkwNHxwcm9kdWN0SWQ6Ojg4OTY2MTE3NDE1OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokNzk5Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTM1MjkwNHxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"887276200514":{"product_name":"Samsung - Galaxy Book - 12\" - 256GB - With keyboard - Silver","price":"$1,198.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335348080"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjcxZmw5OGxjcXFufHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPRGczTWpjMk1qQXdOVEUwSWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlUWVcxemRXNW5MVk5OTFZjM01qQk9Xa3RCV0VGU0xVMTFiSFJwY0c5eWRDMUJaR0Z3ZEdWeUxVVkZMVkJYTnpBd1FsZEZSMVZLWEM5a2NGd3ZRakEzTVVOWFFrTkNXU0lzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lJbFZFRlNSMFZVWDFWU1RDVS9kR0ZuUFNWVVFVY2xKbUZ6WTNOMVluUmhaejBsVTBsVVJTVWxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbVUzVmljMk55YVhCMGFXOXVTV1E5SlVGTldrRlFTU1VtYkdsdWEwTnZaR1U5ZUcweUptTmhiWEE5TWpBeU5TWmpjbVZoZEdsMlpUMHhOalU1TlRNaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtNU3d4T1RndU9Ua2lMQ0poWm1acGJHbGhkR1ZmYVdRaU9pSmhiV0Y2YjI0dFpHVm1ZWFZzZENJc0luWmhjbWxoWW14bGN5STZleUpUU1ZSRklqb2lURUZRVFNJc0lsUkJSeUk2SW14aGNIUnZjQzF0WVdkaGVtbHVaUzB5TUNJc0lrRk5Xa0ZRU1NJNklrRkxTVUZLVEZsTFVGSk1XRlZUUmpSSFJFbFJJaXdpVUZKUFJGVkRWRjlEUVUxUVFVbEhUbDlKUkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMWtaV1poZFd4MElpd2lkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNJNklqRTFNVFkzTWpNek5UTTBPREE0TUNKOUxDSnRaWEpqYUdGdWRDSTZJa0Z0WVhwdmJpSjl8ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6Ojg4NzI3NjIwMDUxNC0xNTE2NzIzMzUzNDgwODB8cHJvZHVjdElkOjo4ODcyNzYyMDA1MTR8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDEsMTk4Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTM0ODA4MHxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo4aWZjcHVxYWhvZnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg3Mjc2MjAwNTE0LTE1MTY3MjMzNTM0ODA4MHxwcm9kdWN0SWQ6Ojg4NzI3NjIwMDUxNHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSwxOTguOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzQ4MDgwfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"3157016066478118":{"product_name":"ThinkPad T470 Business Laptop","price":"$783.20","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335367343"},"merchant":"Lenovo","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjE2ZTU3Y3BjMW1mfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNekUxTnpBeE5qQTJOalEzT0RFeE9DSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEE2WEM5Y0wzZDNkek11YkdWdWIzWnZMbU52YlZ3dmRYTmNMMlZ1WEM5c1lYQjBiM0J6WEM5MGFHbHVhM0JoWkZ3dmRHaHBibXR3WVdRdGRDMXpaWEpwWlhOY0wxUTBOekJjTDNCY0x6SXlWRkF5VkZRME56QXdJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSW1oMGRIQTZYQzljTDJ4bGJtOTJieTQzWldWeUxtNWxkRnd2WTF3dk1UTXdNVE5jTHpJek1qUXhNbHd2TXpnd09EOXpkV0pKWkRFOWJHRndkRzl3YldGbkpuTjFZa2xrTWoxTVFWQk5KWFJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRbEpuVTlKVlJCVWtkRlZGOVZVa3c2VlZKTUpTSmRMQ0p3Y21salpTSTZJaVEzT0RNdU1qQWlMQ0poWm1acGJHbGhkR1ZmYVdRaU9pSnNaVzV2ZG04dGJHRndkRzl3YldGbklpd2lkbUZ5YVdGaWJHVnpJanA3SWxOSlZFVWlPaUpNUVZCTklpd2lWRUZISWpvaWJHRndkRzl3TFcxaFoyRjZhVzVsTFRJd0lpd2lRVTFhUVZCSklqb2lRVXRKUVVwTVdVdFFVa3hZVlZOR05FZEVTVkVpTENKUVVrOUVWVU5VWDBOQlRWQkJTVWRPWDBsRUlqb2liR0Z3ZEc5d2JXRm5MV052YlMxeWRXeGxMV1JsWm1GMWJIUWlMQ0owY21GdWMyRmpkR2x2Ymtsa0lqb2lNVFV4TmpjeU16TTFNelkzTXpRekluMHNJbTFsY21Ob1lXNTBJam9pVEdWdWIzWnZJbjA9fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NDc4MTE4LTE1MTY3MjMzNTM2NzM0M3xwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY0NzgxMTh8bWVyY2hhbnQ6Okxlbm92b3xwcmljZTo6JDc4My4yMHx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNjczNDN8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoydmFnZmplcHF1cnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MzE1NzAxNjA2NjQ3ODExOC0xNTE2NzIzMzUzNjczNDN8cHJvZHVjdElkOjozMTU3MDE2MDY2NDc4MTE4fG1lcmNoYW50OjpMZW5vdm98cHJpY2U6OiQ3ODMuMjB8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzY3MzQzfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"EKVPGCW":{"product_name":"Microsoft - Surface Book 2 - 15\" PixelSense? Display - i7 \/ 16GB \/ 256GB dGPU - Silver","price":"$2,395","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335345080"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjEwaGI0cGFkczgwfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lSVXRXVUVkRFZ5SXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOTNkM2N1WVcxaGVtOXVMbU52YlZ3dlRXbGpjbTl6YjJaMExWTjFjbVpoWTJVdFFtOXZheTFKYm5SbGJDMHlOVFpIUWx3dlpIQmNMMEl3TnpaSVdrTlJXVGtpTENKdFlXTnliMTkwWlcxd2JHRjBaWE1pT2xzaUpWUkJVa2RGVkY5VlVrd2xQM1JoWnowbFZFRkhKU1poYzJOemRXSjBZV2M5SlZOSlZFVWxKWFJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRbEpsTjFZbk5qY21sd2RHbHZia2xrUFNWQlRWcEJVRWtsSm14cGJtdERiMlJsUFhodE1pWmpZVzF3UFRJd01qVW1ZM0psWVhScGRtVTlNVFkxT1RVeklsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRElzTXprMUlpd2lZV1ptYVd4cFlYUmxYMmxrSWpvaVlXMWhlbTl1TFdSbFptRjFiSFFpTENKMllYSnBZV0pzWlhNaU9uc2lVMGxVUlNJNklreEJVRTBpTENKVVFVY2lPaUpzWVhCMGIzQXRiV0ZuWVhwcGJtVXRNakFpTENKQlRWcEJVRWtpT2lKQlMwbEJTa3haUzFCU1RGaFZVMFkwUjBSSlVTSXNJbEJTVDBSVlExUmZRMEZOVUVGSlIwNWZTVVFpT2lKc1lYQjBiM0J0WVdjdFkyOXRMWEoxYkdVdFpHVm1ZWFZzZENJc0luUnlZVzV6WVdOMGFXOXVTV1FpT2lJeE5URTJOekl6TXpVek5EVXdPREFpZlN3aWJXVnlZMmhoYm5RaU9pSkJiV0Y2YjI0aWZRPT18ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6OkVLVlBHQ1ctMTUxNjcyMzM1MzQ1MDgwfHByb2R1Y3RJZDo6RUtWUEdDV3xtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMiwzOTV8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzQ1MDgwfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxOG5hNW85ZWM2a3xlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6RUtWUEdDVy0xNTE2NzIzMzUzNDUwODB8cHJvZHVjdElkOjpFS1ZQR0NXfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQyLDM5NXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNDUwODB8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="},"190198294630":{"product_name":"New Apple 13\" MacBook Air (2017 Newest Version) 1.8GHz Core i5 CPU, 8GB RAM, 128GB SSD, Silver, MQD32LL\/A","price":"$844.96","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335318456"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjJ0MjRkbTFlN2d8cmFhc29mZmVyOjpleUpqWVcxd1lXbG5ibDlwWkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMHhORGcwTURVek1qVXhNalk1TFRReE16Y2lMQ0p3Y205a2RXTjBYMmxrSWpvaU1Ua3dNVGs0TWprME5qTXdJaXdpYjNWMFltOTFibVJmZFhKc0lqb2lhSFIwY0hNNlhDOWNMM2QzZHk1aGJXRjZiMjR1WTI5dFhDOUJjSEJzWlMxTllXTkNiMjlyTFU1bGQyVnpkQzFXWlhKemFXOXVMVTFSUkRNeVRFeGNMMlJ3WEM5Q01EWlpNMDVDV2xOS0lpd2liV0ZqY205ZmRHVnRjR3hoZEdWeklqcGJJaVZVUVZKSFJWUmZWVkpNSlQ5MFlXYzlKVlJCUnlVbVlYTmpjM1ZpZEdGblBTVlRTVlJGSlNWMGNtRnVjMkZqZEdsdmJrbGtKU1pUZFdKelkzSnBjSFJwYjI1SlpEMGxRVTFhUVZCSkpTWnNhVzVyUTI5a1pUMTRiVEltWTJGdGNEMHlNREkxSm1OeVpXRjBhWFpsUFRFMk5UazFNeUpkTENKd2NtbGpaU0k2SWlRNE5EUXVPVFlpTENKaFptWnBiR2xoZEdWZmFXUWlPaUpoYldGNmIyNHRaR1ZtWVhWc2RDSXNJblpoY21saFlteGxjeUk2ZXlKVFNWUkZJam9pVEVGUVRTSXNJbFJCUnlJNklteGhjSFJ2Y0MxdFlXZGhlbWx1WlMweU1DSXNJa0ZOV2tGUVNTSTZJa0ZMU1VGS1RGbExVRkpNV0ZWVFJqUkhSRWxSSWl3aVVGSlBSRlZEVkY5RFFVMVFRVWxIVGw5SlJDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzFrWldaaGRXeDBJaXdpZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDSTZJakUxTVRZM01qTXpOVE14T0RRMU5pSjlMQ0p0WlhKamFHRnVkQ0k2SWtGdFlYcHZiaUo5fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjoxOTAxOTgyOTQ2MzAtMTUxNjcyMzM1MzE4NDU2fHByb2R1Y3RJZDo6MTkwMTk4Mjk0NjMwfG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQ4NDQuOTZ8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzE4NDU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxMDRncTFrZDhoaHxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4Mjk0NjMwLTE1MTY3MjMzNTMxODQ1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODI5NDYzMHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokODQ0Ljk2fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMxODQ1NnxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"3157016066524326":{"product_name":"ThinkPad T470s","price":"$959.20","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335368556"},"merchant":"Lenovo","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFkNW12dnR1N2VrfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNekUxTnpBeE5qQTJOalV5TkRNeU5pSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEE2WEM5Y0wzZDNkek11YkdWdWIzWnZMbU52YlZ3dmRYTmNMMlZ1WEM5c1lYQjBiM0J6WEM5MGFHbHVhM0JoWkZ3dmRHaHBibXR3WVdRdGRDMXpaWEpwWlhOY0wxUTBOekJ6WEM5d1hDOHlNbFJRTWxSVU5EY3dVeUlzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lKb2RIUndPbHd2WEM5c1pXNXZkbTh1TjJWbGNpNXVaWFJjTDJOY0x6RXpNREV6WEM4eU16STBNVEpjTHpNNE1EZy9jM1ZpU1dReFBXeGhjSFJ2Y0cxaFp5WnpkV0pKWkRJOVRFRlFUU1YwY21GdWMyRmpkR2x2Ymtsa0pTWjFQU1ZVUVZKSFJWUmZWVkpNT2xWU1RDVWlYU3dpY0hKcFkyVWlPaUlrT1RVNUxqSXdJaXdpWVdabWFXeHBZWFJsWDJsa0lqb2liR1Z1YjNadkxXeGhjSFJ2Y0cxaFp5SXNJblpoY21saFlteGxjeUk2ZXlKVFNWUkZJam9pVEVGUVRTSXNJbFJCUnlJNklteGhjSFJ2Y0MxdFlXZGhlbWx1WlMweU1DSXNJa0ZOV2tGUVNTSTZJa0ZMU1VGS1RGbExVRkpNV0ZWVFJqUkhSRWxSSWl3aVVGSlBSRlZEVkY5RFFVMVFRVWxIVGw5SlJDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzFrWldaaGRXeDBJaXdpZEhKaGJuTmhZM1JwYjI1SlpDSTZJakUxTVRZM01qTXpOVE0yT0RVMU5pSjlMQ0p0WlhKamFHRnVkQ0k2SWt4bGJtOTJieUo5fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NTI0MzI2LTE1MTY3MjMzNTM2ODU1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY1MjQzMjZ8bWVyY2hhbnQ6Okxlbm92b3xwcmljZTo6JDk1OS4yMHx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNjg1NTZ8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo4aTA0OHFhbXBjcnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MzE1NzAxNjA2NjUyNDMyNi0xNTE2NzIzMzUzNjg1NTZ8cHJvZHVjdElkOjozMTU3MDE2MDY2NTI0MzI2fG1lcmNoYW50OjpMZW5vdm98cHJpY2U6OiQ5NTkuMjB8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzY4NTU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"190198394248":{"product_name":"Apple - MacBook Pro? - 13\" Display - Intel Core i5 - 8 GB Memory - 256GB Flash Storage (Latest Model) - Silver","price":"$1,399.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335370756"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OnZwY2dscXQ4YTZ8cmFhc29mZmVyOjpleUpqWVcxd1lXbG5ibDlwWkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMHhORGcwTURVek1qVXhNalk1TFRReE16Y2lMQ0p3Y205a2RXTjBYMmxrSWpvaU1Ua3dNVGs0TXprME1qUTRJaXdpYjNWMFltOTFibVJmZFhKc0lqb2lhSFIwY0hNNlhDOWNMM2QzZHk1aGJXRjZiMjR1WTI5dFhDOUJjSEJzWlMxTllXTkNiMjlyTFVScGMzQnNZWGt0VFZCWVZUSk1UQzFXWlhKemFXOXVYQzlrY0Z3dlFqQTNNbEZIT0VKWU5pSXNJbTFoWTNKdlgzUmxiWEJzWVhSbGN5STZXeUlsVkVGU1IwVlVYMVZTVENVL2RHRm5QU1ZVUVVjbEptRnpZM04xWW5SaFp6MGxVMGxVUlNVbGRISmhibk5oWTNScGIyNUpaQ1VtVTNWaWMyTnlhWEIwYVc5dVNXUTlKVUZOV2tGUVNTVW1iR2x1YTBOdlpHVTllRzB5Sm1OaGJYQTlNakF5TlNaamNtVmhkR2wyWlQweE5qVTVOVE1pWFN3aWNISnBZMlVpT2lJa01Td3pPVGt1T1RraUxDSmhabVpwYkdsaGRHVmZhV1FpT2lKaGJXRjZiMjR0WkdWbVlYVnNkQ0lzSW5aaGNtbGhZbXhsY3lJNmV5SlRTVlJGSWpvaVRFRlFUU0lzSWxSQlJ5STZJbXhoY0hSdmNDMXRZV2RoZW1sdVpTMHlNQ0lzSWtGTldrRlFTU0k2SWtGTFNVRktURmxMVUZKTVdGVlRSalJIUkVsUklpd2lVRkpQUkZWRFZGOURRVTFRUVVsSFRsOUpSQ0k2SW14aGNIUnZjRzFoWnkxamIyMHRjblZzWlMxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRISmhibk5oWTNScGIyNUpaQ0k2SWpFMU1UWTNNak16TlRNM01EYzFOaUo5TENKdFpYSmphR0Z1ZENJNklrRnRZWHB2YmlKOXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4Mzk0MjQ4LTE1MTY3MjMzNTM3MDc1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODM5NDI0OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSwzOTkuOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzcwNzU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxM3VwbHNwZzVtanxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4Mzk0MjQ4LTE1MTY3MjMzNTM3MDc1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODM5NDI0OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSwzOTkuOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzcwNzU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"887276225388":{"product_name":"Samsung - Notebook 9 Pro 15\" Touch-Screen Laptop - Intel Core i7 - 16GB Memory - AMD Radeon 540 - 256GB Solid State Drive - Titan Silver","price":"$1,299.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335355993"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6Ojk4YW0ybmlwNXZ8cmFhc29mZmVyOjpleUpqWVcxd1lXbG5ibDlwWkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMHhORGcwTURVek1qVXhNalk1TFRReE16Y2lMQ0p3Y205a2RXTjBYMmxrSWpvaU9EZzNNamMyTWpJMU16ZzRJaXdpYjNWMFltOTFibVJmZFhKc0lqb2lhSFIwY0hNNlhDOWNMM2QzZHk1aGJXRjZiMjR1WTI5dFhDOVRZVzF6ZFc1bkxVNXZkR1ZpYjI5ckxVNVFPVFF3V0RWTkxWZ3dNVlZUTFdrM0xUYzFNREJWTFV0bGVXSnZZWEprWEM5a2NGd3ZRakEzTTFkUlExaElSaUlzSW0xaFkzSnZYM1JsYlhCc1lYUmxjeUk2V3lJbFZFRlNSMFZVWDFWU1RDVS9kR0ZuUFNWVVFVY2xKbUZ6WTNOMVluUmhaejBsVTBsVVJTVWxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbVUzVmljMk55YVhCMGFXOXVTV1E5SlVGTldrRlFTU1VtYkdsdWEwTnZaR1U5ZUcweUptTmhiWEE5TWpBeU5TWmpjbVZoZEdsMlpUMHhOalU1TlRNaVhTd2ljSEpwWTJVaU9pSWtNU3d5T1RrdU9Ua2lMQ0poWm1acGJHbGhkR1ZmYVdRaU9pSmhiV0Y2YjI0dFpHVm1ZWFZzZENJc0luWmhjbWxoWW14bGN5STZleUpUU1ZSRklqb2lURUZRVFNJc0lsUkJSeUk2SW14aGNIUnZjQzF0WVdkaGVtbHVaUzB5TUNJc0lrRk5Xa0ZRU1NJNklrRkxTVUZLVEZsTFVGSk1XRlZUUmpSSFJFbFJJaXdpVUZKUFJGVkRWRjlEUVUxUVFVbEhUbDlKUkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMWtaV1poZFd4MElpd2lkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNJNklqRTFNVFkzTWpNek5UTTFOVGs1TXlKOUxDSnRaWEpqYUdGdWRDSTZJa0Z0WVhwdmJpSjl8ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6Ojg4NzI3NjIyNTM4OC0xNTE2NzIzMzUzNTU5OTN8cHJvZHVjdElkOjo4ODcyNzYyMjUzODh8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDEsMjk5Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTM1NTk5M3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjo3NTM1YTdkMzVlYnxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODg3Mjc2MjI1Mzg4LTE1MTY3MjMzNTM1NTk5M3xwcm9kdWN0SWQ6Ojg4NzI3NjIyNTM4OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSwyOTkuOTl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzU1OTkzfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"EKVOAHZ":{"product_name":"Razer - Blade Stealth 13.3\" Touch-Screen Laptop - Intel Core i7 - 16GB Memory - 256GB Solid State Drive - Black","price":"$1,399.99","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335364552"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjF0NG5jMnIwY2QzfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lSVXRXVDBGSVdpSXNJbTkxZEdKdmRXNWtYM1Z5YkNJNkltaDBkSEJ6T2x3dlhDOTNkM2N1WVcxaGVtOXVMbU52YlZ3dlVtRjZaWEl0VTNSbFlXeDBhQzFVYjNWamFITmpjbVZsYmkxVmJIUnlZV0p2YjJzdFIyVnVaWEpoZEdsdmJsd3ZaSEJjTDBJd056SklUa3hSVkVnaUxDSnRZV055YjE5MFpXMXdiR0YwWlhNaU9sc2lKVlJCVWtkRlZGOVZVa3dsUDNSaFp6MGxWRUZISlNaaGMyTnpkV0owWVdjOUpWTkpWRVVsSlhSeVlXNXpZV04wYVc5dVNXUWxKbE4xWW5OamNtbHdkR2x2Ymtsa1BTVkJUVnBCVUVrbEpteHBibXREYjJSbFBYaHRNaVpqWVcxd1BUSXdNalVtWTNKbFlYUnBkbVU5TVRZMU9UVXpJbDBzSW5CeWFXTmxJam9pSkRFc016azVMams1SWl3aVlXWm1hV3hwWVhSbFgybGtJam9pWVcxaGVtOXVMV1JsWm1GMWJIUWlMQ0oyWVhKcFlXSnNaWE1pT25zaVUwbFVSU0k2SWt4QlVFMGlMQ0pVUVVjaU9pSnNZWEIwYjNBdGJXRm5ZWHBwYm1VdE1qQWlMQ0pCVFZwQlVFa2lPaUpCUzBsQlNreFpTMUJTVEZoVlUwWTBSMFJKVVNJc0lsQlNUMFJWUTFSZlEwRk5VRUZKUjA1ZlNVUWlPaUpzWVhCMGIzQnRZV2N0WTI5dExYSjFiR1V0WkdWbVlYVnNkQ0lzSW5SeVlXNXpZV04wYVc5dVNXUWlPaUl4TlRFMk56SXpNelV6TmpRMU5USWlmU3dpYldWeVkyaGhiblFpT2lKQmJXRjZiMjRpZlE9PXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6RUtWT0FIWi0xNTE2NzIzMzUzNjQ1NTJ8cHJvZHVjdElkOjpFS1ZPQUhafG1lcmNoYW50OjpBbWF6b258cHJpY2U6OiQxLDM5OS45OXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzNjQ1NTJ8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjozdGw4anRuZDBufGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjpFS1ZPQUhaLTE1MTY3MjMzNTM2NDU1Mnxwcm9kdWN0SWQ6OkVLVk9BSFp8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDEsMzk5Ljk5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTM2NDU1MnxnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz"},"813567025054":{"product_name":"GIGABYTE Aero 15W-BK4 15.6\" Thin Bezel FHD IPS 7th Gen Intel i7-7700HQ, GeForce GTX 1060 6GB, 16Gx1 RAM DDR4 2400, M.2 SATA 512GB SSD, Windows 10 Gaming Laptop (Black) Ultra Thin Metal Chassis","price":"$1,849","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335336123"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjNlODI1dXYxMnNofHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lPREV6TlRZM01ESTFNRFUwSWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlIU1VkQlFsbFVSUzFCWlhKdkxURTFWeTFDU3pRdGFUY3ROemN3TUVoUkxVZGxSbTl5WTJWY0wyUndYQzlDTURjeE5ERlJUVXRFSWl3aWJXRmpjbTlmZEdWdGNHeGhkR1Z6SWpwYklpVlVRVkpIUlZSZlZWSk1KVDkwWVdjOUpWUkJSeVVtWVhOamMzVmlkR0ZuUFNWVFNWUkZKU1YwY21GdWMyRmpkR2x2Ymtsa0pTWlRkV0p6WTNKcGNIUnBiMjVKWkQwbFFVMWFRVkJKSlNac2FXNXJRMjlrWlQxNGJUSW1ZMkZ0Y0QweU1ESTFKbU55WldGMGFYWmxQVEUyTlRrMU15SmRMQ0p3Y21salpTSTZJaVF4TERnME9TSXNJbUZtWm1sc2FXRjBaVjlwWkNJNkltRnRZWHB2Ymkxa1pXWmhkV3gwSWl3aWRtRnlhV0ZpYkdWeklqcDdJbE5KVkVVaU9pSk1RVkJOSWl3aVZFRkhJam9pYkdGd2RHOXdMVzFoWjJGNmFXNWxMVEl3SWl3aVFVMWFRVkJKSWpvaVFVdEpRVXBNV1V0UVVreFlWVk5HTkVkRVNWRWlMQ0pRVWs5RVZVTlVYME5CVFZCQlNVZE9YMGxFSWpvaWJHRndkRzl3YldGbkxXTnZiUzF5ZFd4bExXUmxabUYxYkhRaUxDSjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSWpvaU1UVXhOamN5TXpNMU16TTJNVEl6SW4wc0ltMWxjbU5vWVc1MElqb2lRVzFoZW05dUluMD18ZXN1YnR5cGU6OmJ1eWJ0dG58YnV0dG9uSWQ6OjgxMzU2NzAyNTA1NC0xNTE2NzIzMzUzMzYxMjN8cHJvZHVjdElkOjo4MTM1NjcwMjUwNTR8bWVyY2hhbnQ6OkFtYXpvbnxwcmljZTo6JDEsODQ5fHRyYW5zYWN0aW9uSWQ6OjE1MTY3MjMzNTMzNjEyM3xnY2xpZDo6fHNpdGU6OkxBUE18dGltZXN0YW1wOjoxNTE2NzIzMzUz","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxOGZhMzJ2OHVvN3xlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6ODEzNTY3MDI1MDU0LTE1MTY3MjMzNTMzNjEyM3xwcm9kdWN0SWQ6OjgxMzU2NzAyNTA1NHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSw4NDl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1MzM2MTIzfGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"190198394668":{"product_name":"Apple - MacBook Pro? - 13\" Display - Intel Core i5 - 8 GB Memory - 256GB Flash Storage (Latest Model) - Space Gray","price":"$1,749","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335398156"},"merchant":"Amazon","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OjFjcWZnZzVtdmcwfHJhYXNvZmZlcjo6ZXlKallXMXdZV2xuYmw5cFpDSTZJbXhoY0hSdmNHMWhaeTFqYjIwdGNuVnNaUzB4TkRnME1EVXpNalV4TWpZNUxUUXhNemNpTENKd2NtOWtkV04wWDJsa0lqb2lNVGt3TVRrNE16azBOalk0SWl3aWIzVjBZbTkxYm1SZmRYSnNJam9pYUhSMGNITTZYQzljTDNkM2R5NWhiV0Y2YjI0dVkyOXRYQzlCY0hCc1pTMU5ZV05DYjI5ckxWSmxkR2x1WVMxTlVGaFdNa3hNTFZabGNuTnBiMjVjTDJSd1hDOUNNRGN4VjB4WVMwSXpJaXdpYldGamNtOWZkR1Z0Y0d4aGRHVnpJanBiSWlWVVFWSkhSVlJmVlZKTUpUOTBZV2M5SlZSQlJ5VW1ZWE5qYzNWaWRHRm5QU1ZUU1ZSRkpTVjBjbUZ1YzJGamRHbHZia2xrSlNaVGRXSnpZM0pwY0hScGIyNUpaRDBsUVUxYVFWQkpKU1pzYVc1clEyOWtaVDE0YlRJbVkyRnRjRDB5TURJMUptTnlaV0YwYVhabFBURTJOVGsxTXlKZExDSndjbWxqWlNJNklpUXhMRGMwT1NJc0ltRm1abWxzYVdGMFpWOXBaQ0k2SW1GdFlYcHZiaTFrWldaaGRXeDBJaXdpZG1GeWFXRmliR1Z6SWpwN0lsTkpWRVVpT2lKTVFWQk5JaXdpVkVGSElqb2liR0Z3ZEc5d0xXMWhaMkY2YVc1bExUSXdJaXdpUVUxYVFWQkpJam9pUVV0SlFVcE1XVXRRVWt4WVZWTkdORWRFU1ZFaUxDSlFVazlFVlVOVVgwTkJUVkJCU1VkT1gwbEVJam9pYkdGd2RHOXdiV0ZuTFdOdmJTMXlkV3hsTFdSbFptRjFiSFFpTENKMGNtRnVjMkZqZEdsdmJrbGtJam9pTVRVeE5qY3lNek0xTXprNE1UVTJJbjBzSW0xbGNtTm9ZVzUwSWpvaVFXMWhlbTl1SW4wPXxlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4Mzk0NjY4LTE1MTY3MjMzNTM5ODE1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODM5NDY2OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSw3NDl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzk4MTU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM=","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjoxNWd1ZjJvZ3Vka3xlc3VidHlwZTo6YnV5YnR0bnxidXR0b25JZDo6MTkwMTk4Mzk0NjY4LTE1MTY3MjMzNTM5ODE1Nnxwcm9kdWN0SWQ6OjE5MDE5ODM5NDY2OHxtZXJjaGFudDo6QW1hem9ufHByaWNlOjokMSw3NDl8dHJhbnNhY3Rpb25JZDo6MTUxNjcyMzM1Mzk4MTU2fGdjbGlkOjp8c2l0ZTo6TEFQTXx0aW1lc3RhbXA6OjE1MTY3MjMzNTM="},"3157016066565817":{"product_name":"ThinkPad X270","price":"$734.25","variables":{"SITE":"LAPM","TAG":"laptop-magazine-20","AMZAPI":"AKIAJLYKPRLXUSF4GDIQ","PRODUCT_CAMPAIGN_ID":"laptopmag-com-rule-default","transactionId":"151672335387329"},"merchant":"Lenovo","url":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmNsaWNrfHV1aWQ6OmxiZjk0OXZyM258cmFhc29mZmVyOjpleUpqWVcxd1lXbG5ibDlwWkNJNklteGhjSFJ2Y0cxaFp5MWpiMjB0Y25Wc1pTMHhORGcwTURVek1qVXhNalk1TFRReE16Y2lMQ0p3Y205a2RXTjBYMmxrSWpvaU16RTFOekF4TmpBMk5qVTJOVGd4TnlJc0ltOTFkR0p2ZFc1a1gzVnliQ0k2SW1oMGRIQTZYQzljTDNkM2R6TXViR1Z1YjNadkxtTnZiVnd2ZFhOY0wyVnVYQzlzWVhCMGIzQnpYQzkwYUdsdWEzQmhaRnd2ZEdocGJtdHdZV1F0ZUZ3dlZHaHBibXRRWVdRdFdESTNNRnd2Y0Z3dk1qSlVVREpVV0RJM01EQWlMQ0p0WVdOeWIxOTBaVzF3YkdGMFpYTWlPbHNpYUhSMGNEcGNMMXd2YkdWdWIzWnZMamRsWlhJdWJtVjBYQzlqWEM4eE16QXhNMXd2TWpNeU5ERXlYQzh6T0RBNFAzTjFZa2xrTVQxc1lYQjBiM0J0WVdjbWMzVmlTV1F5UFV4QlVFMGxkSEpoYm5OaFkzUnBiMjVKWkNVbWRUMGxWRUZTUjBWVVgxVlNURHBWVWt3bElsMHNJbkJ5YVdObElqb2lKRGN6TkM0eU5TSXNJbUZtWm1sc2FXRjBaVjlwWkNJNklteGxibTkyYnkxc1lYQjBiM0J0WVdjaUxDSjJZWEpwWVdKc1pYTWlPbnNpVTBsVVJTSTZJa3hCVUUwaUxDSlVRVWNpT2lKc1lYQjBiM0F0YldGbllYcHBibVV0TWpBaUxDSkJUVnBCVUVraU9pSkJTMGxCU2t4WlMxQlNURmhWVTBZMFIwUkpVU0lzSWxCU1QwUlZRMVJmUTBGTlVFRkpSMDVmU1VRaU9pSnNZWEIwYjNCdFlXY3RZMjl0TFhKMWJHVXRaR1ZtWVhWc2RDSXNJblJ5WVc1ellXTjBhVzl1U1dRaU9pSXhOVEUyTnpJek16VXpPRGN6TWpraWZTd2liV1Z5WTJoaGJuUWlPaUpNWlc1dmRtOGlmUT09fGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NTY1ODE3LTE1MTY3MjMzNTM4NzMyOXxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY1NjU4MTd8bWVyY2hhbnQ6Okxlbm92b3xwcmljZTo6JDczNC4yNXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzODczMjl8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw==","url_imp":"https:\/\/t.purch.com\/ZXR5cGU6OmltcHx1dWlkOjpoM2Z2Zmc5ZW5lfGVzdWJ0eXBlOjpidXlidHRufGJ1dHRvbklkOjozMTU3MDE2MDY2NTY1ODE3LTE1MTY3MjMzNTM4NzMyOXxwcm9kdWN0SWQ6OjMxNTcwMTYwNjY1NjU4MTd8bWVyY2hhbnQ6Okxlbm92b3xwcmljZTo6JDczNC4yNXx0cmFuc2FjdGlvbklkOjoxNTE2NzIzMzUzODczMjl8Z2NsaWQ6OnxzaXRlOjpMQVBNfHRpbWVzdGFtcDo6MTUxNjcyMzM1Mw=="}});